Čo Vám program prinesie?


PREČO MY?
V ČOM SME LEPŠÍ? PRAX, VÝSLEDKY ... skúsený team .... My toto vieme robiť ! Sme ľudia z praxe. Máme dlhoročnú bankovú skúsenosť.
Máme rozsiahlú bankovú skúsenosť v komunikácii s klientom.
Úspešnú skúsenosť v bankovom manažmente a to na všetkých výkonných stupňoch riadenia .

PROFILY

pbobik.png, 4,4kB Mgr. Peter Bobik
Viac ako 12 rokov pracoval v Tatra banke a.s. kde začínal ako pracovník za priehradkou, viedol najväčšiu pobočku banky s dvadsaťtisíc klientmi, viedol región bratislavských pobočiek. Pracoval ako interný tréner. Posledných 5 rokov bol riaditeľom privátneho bankovníctva s najväčším trhovým podielom v SR, blížiacim sa k 50%. Riadil spravovanie aktív viac ako 3500 najbonitnejších klientov s výškou aktív presahujúcou 1.6 miliardy EURO. Pod jeho vedením sa Privátne bankovníctvo Tatra banky a.s. stalo privátnym bankovníctvom roka 2011 na Slovensku podľa časopisu Euromoney, zároveň je najlepším privátnym bankovníctvom v celej skupine Raiffeisen za rok 2010. Ako šéfredaktor viedol časopis “PB times“ - periodikum privátneho bankovníctvo Tatra banky, ktorý v roku 2010 získalo prvé miesto v súťaži o podnikové médium roka na Slovensku a zároveň získalo cenu Hospodárskych novín za odbornosť. Ako člen užšieho tímu sa zúčastňoval definovania dlhodobej stratégie Tatra banky. Ma dlhodobé skúsenosti s určovaním produktovej politiky a pricingu privátneho bankovníctva. Intenzívne sa venuje témam riadenia komunikácie rizika klientskych portfólií, motivácie členov tímu bankárov, vzdelávania zamestnancov a budovaniu obchodného tímu. Podrobne rozpracoval postupy v tvorbe a zadávaní cieľov a pokročilý systém riadenia aktivity predajných pracovníkov

adzurnak.png, 4,1kB Andrej Džurňák M.B.A.
Pracoval 12 rokov v rámci skupiny Tatra banka, kde začínal ako prepážkový pracovník a neskôr ako finančný poradca. Následne viac ako 8 rokov pracoval v manažérskych pozíciách. Viedol niekoľko pobočiek a viac ako 2 roky viedol najúspešnejšiu špecializovanú hypotekárnu pobočku Centrum bývania. Následne bol 2 roky riaditeľom dcérskej spoločnosti Tatra banky – Centra bývania s.r.o. ktorá sa zaoberala realitnými obchodmi. Pod jeho vedením sa z Centra bývania stala realitná kancelária s najväčšou ponukou novostavieb na Slovensku. Niekoľko rokov pracoval aj ako interný školiteľ pre oblasť prepojenia hypotekárnych a realitných obchodov. Odbornými článkami a vyjadreniami prispieval do slovenských novín a do časopisu pre privátnych klientov Tatra banky – PB times. Neskôr bol členom teamu povereného vytvorením stratégie pre naštartovanie hypotekárnych úverov v Tatra banke.

vkantor.png, 4,4kB Ing. Vladimír Kantor
Vyše 12 rokov pracoval v Tatra banke na takmer všetkých retailových pozíciách. Začínal ako priehradkový pracovník a postupne sa vypracoval cez finančného poradcu, osobného bankára až po riaditeľa pobočky. Ako osobný bankár sa staral o najbonitnejších klientov na dvoch najväčších pobočkách v Tatra banke. Ako riaditeľ pobočky zodpovedal nie len za svoj predajný tím, ale aj za hladký chod pobočky, implementáciu zmien či plnenie plánov. Viac ako 2 roky pracoval ako interný lektor a tréner na pozícii manažéra kvality predaja. Tu mal možnosť školiť všetky retailové pozície, od priehradkových pracovníkov, po riaditeľov pobočiek. Zároveň sa podieľal na tvorbe a implementácii kľúčových zmien v banke, pri vytváraní nových školiacich konceptov a predajných postupov. Zodpovedal za kvalitu a úspešnosť predaja v troch regiónoch v Bratislave a v Trnave. Viac ako rok pracoval na Privátnom bankovníctve TB ako privátny bankár. Disponuje prehľadom o retailových produktoch a ich fungovaní, o riadení pobočky, implementácii zmien, školiteľskými a lektorskými zručnosťami, či prehľadom o privátnom bankovníctve.

mmurani.png, 5,0kB Ing. Marcel Muráni
8 rokov pracoval v Tatra banke kde začínal na pozícií referenta v odbore retailových produktov. Neskôr pracoval na pozíciách vedúceho oddelenia banko-poistných produktov, riaditeľa odboru hypotekárnych úverov, odboru retailových úverov a neskôr po zlúčení všetkých produktových oddelení do jedného odboru bol riaditeľom odboru retailových produktov. V čase keď sa hypotekárne úvery stali prioritou banky bol menovaný do pozície riaditeľa odboru hypotekárnych úverov kde sa pod jeho vedením podarilo aj napriek prudkému nárastu počtu hypotekárnych úverov stabilizovať proces spracovania žiadostí a zároveň sa proces zrýchlil a dosiahol cieľový stav. Vo svojich oddeleniach zaviedol proces pravidelných kvartálnych zmien v produktoch a štandardizoval proces implementácie produktu. Štandardizáciou procesu implementácie nového produktu sa podarilo skrátiť čas zavedenia nového produktu a produkt obrátkového kontokorentu pre malé a stredné firmy sa podarilo nasadiť za 2 mesiace.