Čo program obsahuje?


Úvodný kick-off meeting
Na prvom stretnutí Vám všetko vysvetlíme, prevedieme harmonogramom, a zodpovieme otázky.

Školenia:

Program Bankový pracovník obsahuje:

Viac ako 100 hodín školení a cvičení zameraných na prax.

Prednášky na bankové témy:
Investičné produkty, Hypotekárne úvery, Vkladové produkty, Platobné karty, Spotrebné úvery, Servis retailovej bankovej pobočky a nácvik soft skills.

Praktické tréningy
Viac ako 20 hodín tréningov na rozvoj soft skills. Výrazne sa zlepší Vaša komunikácia s klientom, naučíte sa viesť obchodný rozhovor, zvládať námietky a získate schopnosť uzatvárať obchod.

Individuálny koučing
5 koučingov, kde zmapujeme Váš motivačný profil, vytvoríme kariérny plán a pripravíme Vás na slasti a strasti zamestnania v banke - budete mať jasno čo je reálne dosiahnuť a akú cestu treba zvoliť.

Certifikácia a záverečné skúšky
Nadobudnuté kompetencie potvrdíte v písomnej a ústnej skúške. Dostanete certifikát o záverečnej skúške.

Príprava na pohovor, profil kandidáta, zaradenie do databázy prístupnej pre zamestnávateľov
Váš profil bude sprístupnený pre Vášho potenciálneho zamestnávateľa. Následne, sprostredkujeme a pripravíme Vás na pohovor v banke. Vaše šance budú výrazne vyššie ako u nepripravených kandidátov a navyše získate obrovskú výhodu – budete vedieť do čoho idete, čo sa očakáva a čo treba spraviť aby ste boli úspešní.

Starostlivosť po zamestnaní
Po zamestnaní sme Vám k dispozícii pri poradenstve v kariérnom raste resp. úspešného pôsobenia v práci.